Terug naar het overzicht

GEANNULEERD: Lezing Kennemers, Westfriezen en Geestmannen

HELAAS GEANNULEERD
Frits David Zeiler verzorgt op 30 november de lezing met de titel Kennemers, Westfriezen en ‘Geestmannen’.
In de late prehistorie, de Romeinse tijd en de eerste paar honderd jaar van de Middeleeuwen was het gebied dat nu Noord-Holland heet slechts spaarzaam bewoond. De dorpen lagen op de hogere gronden – strandwallen en oeverwallen – en slechts in enkele gevallen in het daartussen gelegen veen. Zij vormden met elkaar een bescheiden regio, door de archeoloog Heidinga ‘kerngewest’ genoemd, in de Frankische tijd vanaf de 8ste eeuw bestempeld als ‘gouw’ (bestuursdistrict).
In diezelfde tijd dringt het Christendom tot deze streken door. De eerste kerken uit de tijd van Willibrord vinden we in de kerngewesten, waar eenvoudig de meeste mensen woonden. De nieuwe dorpen in de veenontginningen, die nu op grote schaal worden ondernomen, zijn dochterkerken van deze oudste stichtingen. De kerkelijke indeling is preciezer dan de indeling in gouwen: er worden in het begin van de 12de eeuw echte, scherpe grenzen getrokken. Dat leidt ertoe, dat het noordelijk deel van Geestmerambacht niet tot West-Friesland gaat behoren, maar bij Kennemerland blijft. Ook meer naar het zuiden, van de Schermer tot Assendelft en verder, draagt de kerkelijke en daaropvolgende bestuurlijke indeling nog sporen van de vroegmiddeleeuwse ontginningsbeweging. Hier speelt de aanwezigheid van het voormalige Oer-IJ een belangrijke rol. In het noorden vinden we de Rekere en de Zijpe, die bepalend zijn geweest voor de geografie van het gebied. Maar waar lag dan dat riviertje de Kinne, dat zijn naam heeft gegeven aan Kennemerland?

Praktische informatie

Aanmelden
Datum: 30 november 2021
Tijd: 19:30 - 22:00

Locatie:

Het Behouden Huis
Dorpsstraat 850
1724 NV, Oudkarspel

Gratis

Deel dit evenement