Terug naar de vorige pagina

Carolien Roozendaal

Bouwkundige en bouwhistoricus

Wat ik doe?

Als bouwkundige en bouwhistoricus adviseer ik bij grote restauraties en herbestemmingen in de gemeente Alkmaar. Daarnaast doe ik onderzoek naar de geschiedenis van monumenten en oude gebouwen. Maar ook van dijken en andere elementen in het cultuurhistorisch landschap. Denk bijvoorbeeld aan het breder maken van sloten in de Schermer om het originele landschapsbeeld te bewaren.

Wat mij beweegt?

De gedachte dat je met de juiste aandacht de waarde kunt behouden van ons erfgoed. Dat drong heel erg tot me door bij het schrijven aan het boek over de Grote Sint Laurenskerk. Je ziet dan dat er in de geschiedenis grote perioden zijn geweest waarin heel onachtzaam is omgegaan met dit gebouw. Voor mij draait het dan wel om de essentie, de grote lijnen. Als we de dingen die echt belangrijk zijn goed bewaren in ons erfgoed, kun je het altijd opnieuw bekijken en onderzoeken en kunnen we het behouden voor toekomstige generaties.

De meeste indruk op mij maakte…

Bovenop de steiger staan bij de restauratie van het gewelf in de Grote Sint Laurenskerk. Je staat niet alleen met je neus op die schildering, maar je ziet ook hoe hoog het is en dat er destijds jaren aan is gewerkt. Maar ook mijn bezoek aan onze Engelse zusterstad Bath in de zomer van 2017 was indrukwekkend. Wat me daar het meeste trof, was hoe consequent ze daar het verhaal vertellen van deze historische stad die tot het UNESCO werelderfgoed behoort. Iedereen en alles is daar doordrongen van die boodschap!