Terug naar de vorige pagina

Nancy de Jong – Lambregts

Stadsarcheoloog

Wat ik doe?

Ik ben stadsarcheoloog en coördinator erfgoed. Eigenlijk doe ik alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van archeologie. Met als specialiteit: zorgen dat archeologie wordt gevangen in beleid als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat mij beweegt?

Mijn fascinatie voor de geschiedenis en het verlangen om de geschiedenis voor iedereen tastbaar te maken, zodat het meer is dan een verhaal in een boek. Ik wil dat dat verhaal van het papier af komt, dat je het kunt beleven en een kijkje kunt nemen in het dagelijks leven van onze voorouders.

De meeste indruk op mij maakte…

Eigenlijk twee dingen. De opgraving in 2006 aan de Wageweg waarbij we een stuk stadsmuur gevonden met schade van het beleg. En natuurlijk de vondsten van Maria Tesselschade in de Langestraat in 2015. Dat je zo dicht bij iemand kunt komen en een beeld kunt schetsen van een vrouw van wie helemaal geen afbeeldingen beschikbaar zijn. Het meest bijzondere vind ik dan wel die ring. Dan zie je dus echt wat archeologie voor meerwaarde kan bieden.