Archeologisch onderzoek

Een opgraving kan vooral in de binnenstad voor moeilijkheden zorgen. Er is meestal een strakke planning van opgravingen tussen sloop en nieuwbouw. Of we moeten werken in krappe ruimten tussen panden of soms zelfs in het pand zelf. Ook kan het gebeuren dat er speciale maatregelen nodig zijn vanwege bodemverontreiniging. Tenslotte zijn er in een binnenstad meerdere bodemlagen op en door elkaar waarin we veel archeologische sporen kunnen vinden.

De tijdsplanning en het verplaatsen van grote hoeveelheden grond maken een graafmachine onmisbaar. Voorzichtig schrapen we met de graafmachine dunne laagjes grond eraf. Met de schep schonen we het terrein op door de losse grond eraf te schaven. We leggen een horizontaal vlak aan waarin we plattegronden maken. Verder beschrijven we de sporen, vondsten en grondmonsters, die we doelgericht per grondspoor verzamelen en administreren. We meten alle sporen op, tekenen ze op schaal en fotograferen ze. Om de opbouw van de grondlagen te bestuderen en vast te leggen, maken we kleine doorsneden. Deze doorsneden noemen we coupes. In de opgravingskuil, die we ook wel werkput noemen, steken we de wanden recht af. Hierdoor ontstaat een verticale doorsnede: het profiel.

We werken volgens een vast plan van aanpak. Hierbij houden we rekening met de logistiek van het grondverzet. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld de draairuimte van de graafmachine. Of de plek en omvang van de stortheuvel grond. De eventuele afvoer van puin en grond tijdens de opgraving vormt ook een onderdeel van de logistiek. Tenslotte is het belangrijk dat we het overzicht bewaren bij het opsporen en registeren van alle grondsporen. Zo zie je maar: onverwachte vondsten vragen soms om grote flexibiliteit.

Vragen over monumenten, bouwhistorie of archeologie in Alkmaar? Stuur een e-mail naar erfgoed@alkmaar.nl

Archeologische opgravingen

Bijna altijd zijn onze archeologen wel bezig met een opgraving ergens in de gemeente Alkmaar. Zo zijn er de afgelopen tientallen jaren heel wat interessante vondsten gedaan.

Geheimen van de Oudorperpolder

Net buiten het historisch centrum van Alkmaar tref je een groene oase, de Oudorperpolder. Weinig hier doet vermoeden dat zo’n 700 jaar geleden de aanblik van deze polder gedomineerd werd door twee grote kastelen.

De ontwikkeling van het Alkmaarse landschap

Het landschap rond Alkmaar zoals we dat nu zien, is grotendeels door de mens gevormd in de afgelopen vijf eeuwen. Al duizenden jaren ondergaat het ingrijpende wijzigingen, vooral door de ligging in de kuststreek.