Archeologie en vergunningen

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kunt u te maken krijgen met archeologische verplichtingen. Bekijk vooraf of dit voor u van toepassing is. In het bestemmingsplan ziet u of het door u te ontwikkelen gebied in een archeologisch verwachtingsgebied ligt en welke vrijstellingsgrenzen daaraan verbonden zijn. De archeologische verplichtingen en kosten zijn afhankelijk van de oppervlakte van het te verstoren gebied. Op de website van de gemeente Alkmaar vindt u meer informatie.

U kunt ook de gemeente bellen op 14 072 en vraag naar de vakgroep archeologie om planvertraging te voorkomen.