Duurzame monumenten

Monument en duurzaamheid

De gemeente Alkmaar telt 1584 monumenten en daarnaast nog eens vierduizend beeldbepalende panden. Als we dit gebouwde erfgoed willen doorgeven aan de volgende generaties, zullen we het moeten aanpassen aan de eisen van deze tijd. Zowel de eisen van de gebruikers van de panden die er comfortabel in willen wonen en ondernemen, als de eisen van onze huidige leefomgeving. Zeker nu we de CO₂-uitstoot drastisch willen reduceren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dan moeten we zeker ook naar onze monumenten kijken.

Mogelijkheden onvoldoende bekend

Meer dan 83 % van de monumenteneigenaren is erg geïnteresseerd in het verduurzamen van hun monument en geeft aan hierin te willen investeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Restauratiefonds. Maar daaruit blijkt ook dat monumenteneigenaren onvoldoende weten welke mogelijkheden er zijn. Zoals bijvoorbeeld een duurzaamheidsadvies op maat waarbij het mogelijk is om de helft van de kosten terug te krijgen via het Nationaal Restauratiefonds (zie ook verderop).

Informatie en kennis Omdat monumenten al jaren en soms zelfs eeuwen overeind staan, zijn ze alleen vanuit dat opzicht al duurzaam. Als het gaat om het gebruik van het monument is het een ander verhaal. Op dat punt is nog veel winst te behalen. Maar hoe doe je dat zonder dat de gebouwen hun cultuurhistorische waarde verliezen? Op de eerste plaats kan het energieverbruik vaak een stuk zuiniger. Maar voor elk monument is de situatie anders, dus een monument verduurzamen vraagt altijd om maatwerk. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed biedt daarom advies aan maar ook informatie en kennis. Voor zowel eigenaren van monumenten als voor professionals.

Duurzaamheidsadvies

Een duurzaamheidsadvies wordt gegeven door speciaal opgeleide DuMo- (Duurzame Monumenten)adviseurs. Zo’n advies bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Je krijgt Inzicht in de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen voor jouw monument
  • Er wordt een zorgvuldige afweging gedaan tussen historische waarden en energiebesparing
  • Je krijgt inzicht in de (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van het duurzaamheidsadvies door het Restauratiefonds

Meer over verduurzamen van monumenten