Peter Bitter

Als gemeentelijk archeoloog zorg ik voor het behoud van archeologische resten. Dat betekent niet alleen redden maar ook goed bewaren en documenteren.

Nancy de Jong – Lambregts

Ik ben stadsarcheoloog en coördinator erfgoed. Eigenlijk doe ik alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van archeologie.

Rob Roedema

Ik houd me bezig met opgravingen en de uitwerking van de vondsten. Het beschrijven van het vondstmateriaal in de ruimste zin van het woord.

Gonna de Reus

Met ons team maak ik beleid voor de bescherming van erfgoed. En ik houd me bezig met alles wat kan helpen om de aandacht voor erfgoed te vergroten.

Karin Beemster

Ik beheer het archeologiedepot, de plek waar alle vondsten worden ondergebracht en bewaard. Ik verzorg een deel van de keramiekrestauratie en ben daarnaast actief in de uitwerking van opgravingen.

Errol van der Sijde

Als monumentenadviseur beoordeel ik onder meer aanvragen voor subsidies. Verder heb ik contact met monumenteneigenaren en aannemers over onderhoud en restauratie.

Christiaan Winter

Als stadsbeiaardier voor de gemeente Alkmaar bespeel ik wekelijks de carillons in de Waagtoren, de Grote Sint Laurenskerk en in De Rijp. Daarnaast verzorg ik de speellijsten voor de automatische carillons.

Anne Pauptit

“Als monumentenadviseur adviseer ik onder meer eigenaren van monumenten over onder meer subsidies, zowel gemeentelijke als provinciale en rijkssubsidies.

Christiaan Griffioen

Als monumentenadviseur houd ik me onder meer bezig met de aanvragen voor vergunningen voor het verbouwen en restaureren van monumenten. Ik adviseer de monumenteneigenaren en help ze in hun proces…

Jeroen van der Kuur

In mijn functie als bouwhistoricus probeer ik eigenlijk het verhaal van een gebouw te duiden en zo het pand weer tot leven te wekken. Het aller-allerbelangrijkst is dan ook dat ik bij onderzoek ín een gebouw ga kijken.