Onderzoek Grote Sint Laurenskerk

Nieuw onderzoek, verrassende uitkomsten

In opdracht van de gemeente Alkmaar is de afgelopen jaren in de Grote Kerk bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Samen met nieuw onderzoek in de archieven op het Regionaal Archief Alkmaar, heeft dit verrassende nieuwe inzichten opgeleverd. Bekend was dat de kerk werd gebouwd tussen ongeveer 1470 en 1520. Maar hoe en in welke volgorde? Het gecombineerde onderzoek heeft deze vraag voor het eerst tot op detailniveau ontrafeld. Het resultaat is een uniek kijkje in de bouwgeschiedenis, van zo dichtbij als nog niet eerder mogelijk was.

jubileum

In 2018 vierden we in Alkmaar het 500-jarig bestaan van de Grote of Sint-Laurenskerk. In 1518 bracht schilder Jacob van Oostsanen hoog in het houten gewelf de laatste penseelstreek aan van zijn schildering van het Laatste Oordeel. De bouw van de kerk was daarmee zo goed als voltooid. De herdenking vijf eeuwen later is een goede aanleiding om het boek uit te brengen dat al lange tijd ontbrak. Het verscheen in het najaar van 2018.

Opzet en inhoud

Het verhaal van de bouw en de latere restauraties van de kerk vormt de ruggengraat van het boek. Daaromheen vertelt een team van auteurs over uiteenlopende aspecten van de architectuur, het interieur en het gebruik van het kerkgebouw door de eeuwen heen. Verhalen over het raadselachtige ‘maquetteschilderij’ en de wonderlijke menselijke koppen op de pilaren.

Over intrigerende vondsten onder de zerkenvloer en de zeldzame gewelfschilderingen. Over de preekstoel en de herenbanken, pronkstukken uit de Gouden Eeuw, net als het monumentale orgel. En over het altijd loerende verval en de vele restauraties, die soms meer kwaad dan goed hebben gedaan.

Alle auteurs zijn specialist op hun vakgebied. In hun bijdragen verwerken zij de laatste stand van het onderzoek. Dat maakt van het boek een onmisbaar nieuw standaardwerk over Alkmaars oudste en grootste monument.