Wat is bouwhistorie?

Kennis is een belangrijke voorwaarde voor bescherming van monumenten. Om deze kennis te verzamelen, heeft de gemeente Alkmaar twee bouwhistorici in dienst.
Bij bouwhistorisch onderzoek is het bouwwerk zelf het uitgangspunt. Het geeft inzicht in de monumentale waarden en de bouwgeschiedenis. Zo vergroot het onze kennis over de geschiedenis van historische steden en dorpen.

Vaak heeft een eigenaar zelf al ontdekkingen gedaan. Samen zoeken we dan verder naar sporen van het verleden.
De bouwhistoricus richt zich hierbij op de constructie van het gebouw, op de vorm, het materiaalgebruik, de afwerking en op wijzigingen hiervan door de tijd heen. Aangevuld met oude afbeeldingen, kaarten, bouwtekeningen en schriftelijke bronnen ontstaat zo inzicht in de bouwgeschiedenis en het gebruik van een gebouw door de eeuwen heen.
Deze inzichten vormen de basis voor goede verbouwings- en herstelplannen van een monument. Ook geeft het informatie over de historisch gebouwde omgeving, waarmee een gemeente haar ruimtelijk beleid kan verbeteren.

Onderzoek

De gemeente kan een bouwhistorisch onderzoek voorschrijven, bij een wijziging van een gemeentelijk- of rijksmonument. Kleinere onderzoeken worden door de bouwhistoricus gedaan, grotere opgaven worden 100% vergoed.