In gesprek

Schuif aan bij de gesprekstafel rondom de toekomst van kerken. Ga in gesprek op het online Kerkenplatform Alkmaar of kom naar de themadagen Kerkenplatform Alkmaar.

Naar vitale kerk

We werken in de pilot die loopt van november 2021 tot mei 2022 aan een stappenplan dat inzicht geeft in de volgordelijkheid van het proces naar een vitale kerk.

De Visie

Naar voorbeeld van het rijks programma Toekomst religieus erfgoed voor behoud van kerkgebouwen is gestart met een inventarisatie en analyse (2019- 2020) van het kerkenlandschap in de gemeente Alkmaar.