Kerken stamboom

De kerken stamboom is opgesteld om de plaats van individuele kerken in de geschiedenis van het geloof in Almaar overzichtelijker te maken. Voor de waardering en het begrip van de architectuur en het gebruik van de kerken is het namelijk ook van belang om ze een plaats te geven in die geschiedenis. De gebouwen hebben een plaats gekregen in een van de negen ‘verhaallijnen’ die de ontwikkeling van kerken door de eeuwen heen verduidelijken. In de stamboom zijn de gebedshuizen opgenomen die herkenbaar zijn als kerk en die in religieus gebruik zijn of die zijn herbestemd met behoud van het interieur. Daaraan zijn de categorieën ‘Overige’ en ‘Afgebroken’ toegevoegd voor een compleet overzicht van het kerkenlandschap kerken in Alkmaar.