De geschiedenis beleven

Geheimen van de Oudorperpolder

Op dit moment is de uitgebreide historie van de Oudorperpolder beperkt te beleven. Er staan informatieborden bij beide kasteelterreinen en bij kasteel de Nieuwburg zijn de contouren in een bestratingspatroon weergegeven. Wel was er veel belangstelling voor de verhalen die onze stadsarcheoloog Nancy de Jong hier vertelde, tijdens het Open Monumentendagweekend in 2020. Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar bleek!

De Oudorpse kastelen spreken tot de verbeelding en inspireren ook mensen om zelf reconstructies te maken. Remco Cevat heeft al meerdere reconstructies in 3D gemaakt van zowel kasteel de Nieuwburg en kasteel de Middelburg.

De 3D impressies zijn op basis van de oude situatie. Inmiddels is er al bekend dat kasteel de Middelburg er anders uit gezien heeft. Er zal zodra het onderzoek afgerond is gewerkt gaan worden aan een nieuw 3D model zodat beter de grootsheid van het kasteel ervaren kan worden. (Tekst gaat verder onder de foto’s).

Zodra het onderzoek naar de de kastelen en het klooster afgerond is, gaan we zoeken naar een passende manier om de kastelen en de prachtige geschiedenis van de Oudorperpolder meer te kunnen beleven. Sowieso kunnen we de bestaande borden vervangen door borden met nieuwe informatie. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn er zoveel nieuwe gegevens bekend, dat zeker is het helemaal anders wordt!