Investeringen & btw verrekenen

Als u een investering doet in of voor uw kerk, mag u de betaalde btw dan aftrekken ofwel verrekenen? Hieronder schetsen we met enkele voorbeelden de mogelijkheden. Let op: dit zijn algemene richtlijnen. De situatie kan in elk geval anders zijn. Check daarom altijd bij uw eigen fiscalist of een fiscale hulplijn.
(Aan de informatie op deze pagina wordt nog gewerkt)

Investering in bestaand vastgoed is aftrekbaar

Gaat het om een investering in het bestaande vastgoed? Dus in of voor een ruimte in het kerkgebouw zelf? Dan is de btw in het algemeen aftrekbaar. Denk bijvoorbeeld aan de bouw van een nieuw podium in de kerk of het realiseren van een nieuw dak op de kerk.

De btw mag worden afgeschreven in het jaar waarin de investering (in dit geval dus het dak of het podium) in gebruik genomen wordt. Het is dus slim om goed na te denken over het fiscaal optimale gebruik in dat jaar.

Investering in (nieuw) bijgebouw is niet aftrekbaar

Gaat het niet om een investering in het bestaande vastgoed maar bijvoorbeeld om een nieuw bijgebouw? Dan is de btw in het algemeen niet aftrekbaar.
Let op het volgende:

  • Van tevoren bepalen in hoeverre gebruikt voor btw-belast en btw-vrijgestelde activiteiten – op basis hiervan btw verrekenen
  • De btw op de investering mag worden afgeschreven: herzieningstermijn btw bij nieuw bijgebouw is 9 jaar.
  • Dit geldt ook voor roerende zaken als meubilair en beamers, waarbij 4 jaar na jaar van ingebruikname.

Aftrek investering

Waar ligt de ruimte waar de investering wordt gedaan?

In kerkgebouw zelf

Toerekenen aan activiteit

  • verhuur aan gemeenschap vrijgesteld van btw
  • gebruik anders dan verhuur (trouwerijen) is btw belast

Bijgebouw

  • Op zichzelf staande casus: 9 jaar + jaar in gebruik name aftrekbaar

Meer informatie?

Neem contact op met uw fiscalist of met een fiscale hulplijn.