Middeleeuwse stichtingen

Kenmerken

  • kerken rooms-katholiek
  • gebouwen centraal punt in dorp
  • locaties van middeleeuwse stichtingen nog steeds van belang
  • andere geloofsrichtingen zoals jodendom spelen in deze periode geen grote rol
  • gotische architectuur
  • romaanse resten
  • Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar en de Grote Kerk in De Rijp

Grote Kerk De Rijp
Kerknr. 11

Grote Sint Laurenskerk Alkmaar
Kerknr. 29

Kerken stamboom Alkmaar

De kerken stamboom is opgesteld om de plaats van individuele kerken in de geschiedenis van het geloof in Almaar overzichtelijker te maken. Voor de waardering van de kerken is immers ook van belang om ze een plaats te geven in die geschiedenis. Alle kerken van kerken hebben in het overzicht een plaats gekregen in een van de negen ‘verhaallijnen’. De verhaallijnen maken het mogelijk om de ontwikkeling van kerken die bij een bepaalde verhaallijn horen door de eeuwen heen te verduidelijken. Zo maakt de verhaallijn ‘marginaal’ bijvoorbeeld duidelijk dat andere geloven dan het hervormde in de tijd na de reformatie slechts gedoogd werden. Bij gevolg was ook hun architectuur minder opvallend. Daarmee wordt dan weer duidelijk dat zulke gebouwen wat betreft architectuur niet heel belangrijk zijn maar wel een rol spelen in de historische ontwikkelingen.