Mijn kerk is een Rijksmonument

Is uw kerk een rijksmonument? Dan zijn onderstaande regelingen mogelijk voor u van toepassing.

Onderhoud en restauratie

  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed SIM instandhoudingssubsidie 
  • Provincie Noord-Holland Restauratie rijksmonumenten 
  • Gemeente Alkmaar Restauratiesubsidie gemeente 

Verduurzaming

  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  DUMAVA subsidie    
  • Provincie Noord-Holland  Verduurzaming monumenten 
  • Provincie Noord-Holland  Onderzoek duurzaam benutten    

Herbestemming & nevenbestemming

  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Herbestemming subsidie  
  • Provincie Noord-Holland Herbestemming subsidie  
  • Kerken Nevenfunctie-Lening | Restauratiefonds