Religieuze kerk in niet herkenbaar gebouw

Historie

In de jaren 60 begonnen de eerste gastarbeiders vanuit Turkije naar Europa te komen. In het begin kwamen deze mensen bijeen op hun religieuze dagen in gehuurde kleine zaaltjes en/of pensioenkamers om hun gebed uit te voeren. In de jaren daarna begon de familie hereniging wat als gevolg had dat deze ruimtes niet voldoende waren en men op zoek ging naar definitieve gebedsruimtes of gebouwen wat in heel Europa het geval was.

In Alkmaar is de Turkse gemeenschap in 1978 begonnen met een Islamitische vereniging in een gebouw aan Geestersingel 26 te Alkmaar. Deze Islamitische vereniging was niet alleen voor de Turkse maar ook voor andere islamitische nationaliteiten bedoeld. Dit gebouw werd in begin gebruikt voor religieuze feestdagen en vrijdaggebed. In de loop der tijd werden de dagelijkse gebeden uitgevoerd en begon een echte moskee te vormen.

Gerelateerde artikelen