Historie

Zaalkerk met houten toren. Verving oude kerk uit 1647. Gepleisterde voorgevel. Recht afgesloten koor, met bovenin de koorwand het jaartal 1840. Sinds eind 2010 niet meer voor kerkdiensten in gebruik.

Herv.KERK. Rechthoekige zaalkerk uit 1840 met steunberen en spitsboogvensters en boven de façade een houten torentje; op de achtergevel een windvaan in de vorm van een schip. Preekstoel, 1715. Doopboog en doopbekkenhouder van koper, XVIIIa. Drie koperen lichtkronen, XVII. Klokkenstoel met klok van Jan Tolhuis, 1555, diam. 70 cm.