Historie

De Kapelkerk (O.L. Vrouwe- of St. Janskapel) is van oorsprong wellicht een stichting van de Malthezer ridders; het 15de eeuwse gebouw werd in 1536 met drie traveeën oostelijk verlengd en van een noordbeuk voorzien; in 1707 verrees de noordelijke aanbouw. Herbouw na een brand in 1760, in 1762 opnieuw ingewijd. Het gestucte tongewelf is in die tijd gemaakt. Het Koepeltorentje, en de preekstoel zijn ook uit die tijd. Bij de restauratie (1953-1957) zijn de spitsboogvensters naar voorbeeld van de vroegere toestand opnieuw gemaakt. In het interieur zijn koperen kronen, kaarsenarmen, lezenaars, een gestoelte met galerij en een herenbank bewaard gebleven. Het orgel stamt uit 1762 maar is gewijzigd in 1882. Klokkenspel bestaande uit 21 klokken uit 1928. De consistoriekamer in eclectische trant is in 1871 aan de Kapelkerk gebouwd, ter vervanging van een oudere consistorie.

  • Functie: religieus
  • Begraafplaats: Nee
  • Objecten: Consistorie

Kernwaarden

  • Voorbeeld van voor-reformatorische kerkbouw in Alkmaar.
  • Gedeeltelijk nog gotische architectuur.
  • Gestuct tongewelf uit 18e eeuw.
  • Interieurstukken 18e eeuw.

Kansen

  • Bereikbaarheid: redelijk
  • (Enkel)bestemming: Maatschappelijk