Historie

Bron: Relikwi.nl
Tot 1951 heeft naast het monumentale raadhuis de kerk van Graft gestaan. In dat jaar is de 17e eeuwse kerk, die danig in verval was geraakt, gesloopt bij gebrek aan financiële mogelijkheden om de kerk te restaureren. Daarbij zijn de muren tot 80 cm hoogte blijven staan, om als omlijsting te dienen voor de kerkvloer, die behouden bleef. Deze vloer bestaat uit 152 grafzerken, grotendeels uit de Gouden Eeuw, diverse voorzien van fraaie medaillons en historisch interessante gegevens. De zerkenvloer is een Rijksmonument, en dient als een rijke historische bron van de geschiedenis van Graft behouden te blijven. Bovendien heeft het dorp Graft haar naam ontleend aan deze plek. Al in de middeleeuwen stond hier een kerk:

“Aen den Abt van Egmont werd versocht, Een plaets van Godsdienst werd gebrocht, Een kerck s? bouwt rontom een gracht, Daeruyt kreeg’t Dorp den naem van Graft. “