Historie

De parochie van O.L. Vrouw Geboorte werd in 1920 opgericht. In dat jaar werd ook een huis met bijgebouwen aan de dorpsstraat aangekocht dat werd verbouwd tot kerk en pastorie. 40 Jaar lang zou dit de parochiekerk blijven. Op zondag 2 mei 1964 werd de nieuwe kerk geconsacreerd. De kerk had van oorsprong een rechthoekige plattegrond en een flauw hellend zadeldak. Aansluitend aan de rechter zijgevel stond een L-vormige aanbouw waarin de pastorie en bijeenkomstruimtes waren gepland. Voor de kerk staat een vrijstaande betonnen klokkentoren die is opgebouwd uit gestapelde, open kubusvormen. Het kerkgebouw is door een verbouwing in 2002 in hoge mate aangetast. Voor het oorspronkelijke bouwvolume is een lager volume met een halfronde entreepartij toegevoegd. Aan de zijgevel is een erker aangebouwd. De aanbouw met de pastorie is afgebroken. Ook het interieur is vernieuwd. De afwerking van het plafond met blank houten latten is gebleven. De verbouwing is uitgevoerd om de kerk een meer multifunctionele invulling te kunnen geven.

  • Functie: religieus
  • Begraafplaats: Nee
  • Objecten: Toren

Kernwaarden

  • Van oorsprong een opvallend gebouw uit de wederopbouw maar uitgebreid verbouwd. De architectonische waarde is daardoor sterk verminderd.
  • Opvallende klokkentoren.

Kansen

  • Bereikbaarheid: goed
  • (Enkel)bestemming: Maatschappelijk

Elke kerk krijgt een eigen kansenkaart met een overzicht van het ontwikkelperspectief. De aanvulling wordt gedaan met pilots, in de periode november 2021-juni 2022. De uitkomsten komen in de kansenkaarten van de pilotkerken. Daarna worden ook de kansen voor de overige kerken aangevuld.