Historie

De kerk is halfvrijstaand waarbij de rechter zijgevel tegen bestaande bebouwing is gebouwd. Ze heeft een T-vormige plattegrond met op, het bredere, voorste gedeelte een schilddak en het achterste gedeelte een zadeldak. De kapconstructie van de kerkzaal bestond van oorsprong uit polonçeau-spanten. De entree ligt centraal in de voorgevel. De gevels worden geleed door smalle, hoge vensters. De omlijsting van de entree en de vensters in de voorgevel bestaan uit kalksteen. Het gebouw heeft stalen ramen die bij de kerkzaal voorzien zijn van gekleurd glas in lood.

Toen het Apostolisch Genootschap een nieuw kerkgebouw aan de Picassolaan in het zuidwesten van Alkmaar in gebruik nam, werd deze kerk eerst gymlokaal. Vanaf 1993 is ze in gebruik als Oud Katholieke Kerk. De inrichting als gymzaal, met een verlaagd plafond, is ongedaan gemaakt en het gedrukte tongewelf in de kerkzaal is hersteld. Eerder zijn enkele glas-in-loodramen, van oorsprong afkomstig uit Rotterdam, in dit kerkgebouw herplaatst.

  • Functie: religieus
  • Begraafplaats: Nee
  • Grond: Tuin

Kernwaarden

  • Voorbeeld kerkbouw relatief jonge gemeenschap.
  • Beperkt herkenbaar als kerk in niet opvallende traditionalistische architectuur.
  • Interieur gewijzigd.

Kansen

  • Bereikbaarheid: redelijk
  • (Enkel)bestemming: Maatschappelijk