Historie

Waakt en Bidt, gebouw van de Vereniging tot Bevordering van Christelijke Belangen. Het orgel en het meubilair zijn verhuisd naar de Kapelkerk.

De vereniging werd opgericht in het voorjaar van 1893, met als doelstelling “het zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden van dronkenschap, ontucht en andere zonden”.
Zij trachtte dit doel te bereiken door het oprichten en instandhouden van een gebouw, dat aan christelijke verenigingen verhuurd zou worden en waar tevens lezingen en andere bijeenkomsten zouden kunnen plaatsvinden. Reeds spoedig werd het perceel Laat 221 aangekocht, dat de naam Waakt en Bidt kreeg. Op 5 juni 1894 werd de eerste bestuursvergadering in het verenigingsgebouw gehouden. Op 13 januari 1973 werd de vereniging opgeheven. Besloten werd een Stichting Waakt en Bidt in het leven te roepen, die het overgebleven kapitaal zou beheren.