Nieuwsbrief 52: Van gevangenishotel tot sporen van verdwenen dorp

Zomeruitgave Nieuwsbrief extra dik

Lees hoe archeologen het fundament van een oude schuilkerk in Oudorp blootleggen. Loop in gedachten mee door een monumentale oude school die wordt omgebouwd tot twee woonhuizen en zie welke mooie oude stolpen in de Schermer nu op de monumentenlijst staan. Archeologie-stagiair Alex de Caluwé vertelt waaraan je de herkomst van gevonden glazen flessen herkent en in de Rubriek Bijzondere bodemvondsten bespreekt Sjaak Waterlander de betekenis van de (zeldzame) vondsten van olijfpitten.