Terug naar het overzicht

Museum In ‘t Houten Huis

Geopend op ZONDAG van 11.00 – 17.00 uur

Activiteiten

  • Expositie: Alkmaars ontzet tijd. Is er een link tussen Alkmaar Ontzet en het Schermereiland?
  • Expositie: De geheimen van de Kajak – van Groenland naar De Rijp
  • Jeugdactiviteit: Maak kennis met Lien, zij zal je het museum laten zien. Wis je dat het museum vroeger een weeshuis is geweest? De vader van Lien was een stoere schipper. Hij voer naar Groenland om walvissen te vangen. Helaas kwam hij nooit meer terug. Lien bleef alleen achter. Samen gaan jullie op ontdekkingstocht door het museum en vertelt Lien over het leven van vroeger.    

Informatie over het monument

Tuingracht 13, 1483 AP De Rijp

Dit houten huis dateert uit het midden van de 18de eeuw. De regentenkamer werd rond 1800 toegevoegd. Op deze plek stond in de 17e eeuw een ‘Aalmoeseniershuys’, een thuis voor kinderen, behoeftige weduwen en ouden van dagen. Toen in 1733 het Rijper weeshuis werd opgeheven verhuisden de wezen naar de Tuingracht. Vanaf dan heet het ‘Gemeene wees- en armenhuis’ tot het met de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 zijn functie verloor. Daarna werd het zuigelingen- en consultatiebureau. Van 1938 tot 1960 herbergde de eerste verdieping de historische collectie van het Oudheidkundig Genootschap De Rijp, de voorloper van het huidige museum. Bij de restauratie en nieuwbouw (2003) werd het museum uitgebreid met o.a. een depot. Op veel plekken is de oorspronkelijke houten constructie nog duidelijk zichtbaar. 

Het museum vertelt over de rijke historie van het Schermereiland, zijn karakteristieke huizenbouw en zijn zeevarende bewoners. De arme veengrond dreef hen het water op naar de Sont, haringen en walvissen. Thuis verdienden reders, kooplui, touwslagers, kuipers en andere ambachtslieden hun brood met de scheepvaart.

Rolstoeltoegankelijk: ja

Bezoek hier de website van Museum In ’t Houten Huis.

Bouwjaar
18de eeuw, de regentenkamer werd rond 1800 toegevoegd.

Blikvangers en wetenswaardigheden

  • Donkergroene houten pui met wit ‘windbord’ en in de nok een sierlijk gesneden ‘makelaar’.

Bekijk deze plek op Google Streetview

Kijkje door het sleutelgat

Monumenten in de buurt