Route via Alkmaar op de kaart

Archeologisch onderzoek

Een opgraving kan, zeker in de binnenstad, een gecompliceerd werk zijn. Er wordt vaak gewerkt in krappe ruimten en er kunnen speciale maatregelen nodig zijn vanwege bodemverontreiniging.

Archeologie en vergunningen

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan kunt u te maken krijgen met archeologische verplichtingen. Bekijk vooraf of dit voor u van toepassing is.

Archeologisch centrum

In de Oude Ambachtsschool aan de Bergerweg is het Archeologisch Centrum van de gemeente Alkmaar gevestigd. Een depot met ongeveer achtduizend al dan niet gerestaureerde bodemvondsten.