Historisch onderzoek

Geheimen van de Oudorperpolder

De geheimen van de Oudorperpolder worden zich langzamerhand steeds verder blootgelegd dankzij hernieuwd historisch onderzoek . Stadsarcheoloog Nancy de Jong en collega-onderzoeker Rob Gruben voeren op dit moment een uitgebreid onderzoek uit naar de historische bronnen van beide kastelen. Dit doen zij niet alleen. Ook studenten, zoals Stijn Marsman, krijgen de gelegenheid een steentje bij te dragen (zie het interview met Stijn: “Ik heb sappige weetjes over Floris V ontdekt!”)

Oude bronnen

Tijdens het onderzoek worden alle oude bronnen opnieuw onder de loep genomen. Hierbij spelen ook de grafelijke rekeningen een grote rol. Hierin werden heel nauwgezet de financiën opgetekend en ze zijn vanaf de veertiende eeuw structureel bijgehouden. Zo is het een belangrijke bron aan informatie geworden. Bijvoorbeeld over welke materialen destijds werden gebruikt om de grafelijke bezittingen te repareren.

Vrijwilligers

Dit alles levert een enorme hoeveelheid gegevens op die de onderzoekers niet allemaal zelf kunnen verwerken. En daarvoor is de hulp ingeroepen van vrijwilligers van het Regionaal Archief Alkmaar die helpen bij het vertalen van de vele documenten. Nog lang niet alles is bekeken, maar wat bekeken is levert een schat aan informatie op!

Ook meer recente bronnen

Overigens worden niet alleen de “oude” historische bronnen geraadpleegd. Ook meer recente bronnen blijken waardevol te zijn. Zo wordt gekeken naar de documentatie van de oude opgravingen die professor Renaud uitvoerde in de jaren veertig en zeventig van de vorige eeuw. Die documenten liggen op verschillende plekken opgeslagen en worden nu voor het eerst weer samengevoegd.

Blijf op de hoogte

Genoeg te vertellen en te ontdekken dus nog, de komende tijd. Lees steeds onze meest recente publicaties op deze website onder de noemer Geheimen van de Oudorperpolder.
Wil je alle nieuwtjes en verhalen over erfgoed voortaan automatisch in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief en erfgoedmagazine.