Beker gemaakt van flinterdun loodglas

Vondst op vrijdag

Deze beker, gemaakt van flinterdun loodglas, is gevonden bij een opgraving in 1988  aan het Luttik-Oudorp 100. Hier troffen de archeologen een beerput met een goed gevulde inhoud uit de periode 1575-1825. Tussen al dit materiaal ook dit loodglazen bekertje met een hoogte van 8,5 cm. Het bekertje staat op drie gladde bolpootjes die gemonteerd zijn onder een geplooid en geribde onderkant.

Het flinterdunne glas (0.5 mm) zal gemaakt zijn tussen 1675 en 1700, waarschijnlijk in Engeland, waar vanaf het derde kwart van de zeventiende eeuw loodglas werd geïntroduceerd. Het bijzondere van dit bekertje is de gravering op het oppervlak. Die is bepaald niet van hoogwaardige kwaliteit. Het lijkt erop dat een leek het graveerwerk zelf met de hand met behulp van een diamantstift heeft aangebracht. We zien een tafereeltje van een pelikaan die zich in de borst pikt om zijn jongen te voeden (een bekend symbool voor Christus). Tussen een hond (symbool voor trouw en loyaliteit) en een roos (o.a. symbolisch voor liefde) is een hart met twee pijlen doorboord. Al deze symbolen bij elkaar maken doen sterk vermoeden dat het hier gaat om een huwelijksgeschenk. Het glas zelf zal als vroeg voorbeeld van loodglas een vrij dure aankoop zijn geweest. Of het graveerwerk uiteindelijk aan de waarde heeft bijgedragen is de vraag. Meestal werd bij het graveren van nieuwe glazen wel de hulp ingeroepen van een professionele graveur, die in de zeventiende en achttiende eeuw ruim voorhanden waren. Maar het is goed mogelijk dat dit glas al enige tijd in gebruik is geweest voordat het werd gegraveerd om als gift te dienen bij een huwelijk.

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar.