Bordje: Hert als godssymbool

Vondst op vrijdag

Dit bord met hert is de vierde in een serie bordjes gevonden in de beerput van herberg De Zwarte Os die ongeveer drieënhalve eeuw terug aan de noordzijde van de Dijk gevestigd was. Dit bordje met een diameter van ca 21 cm toont ons een blauw op witte afbeelding van een hert in een landschap binnen twee concentrische cirkels.

Een gezellig plaatje en niets meer dan dat, zou je zeggen! Toch kan ook deze keer, naast het decoratieve aspect ook een symbolische betekenis aan het bordje worden toegekend. In de christelijke cultuur staat het hert symbool voor het verlangen naar het ware geluk. Ook werd het hert gezien als zinnebeeld van reinheid en vaak nam het de plaats in van God (of Christus) zelf. Vooral in middeleeuwse legendes wordt het zoeken naar God vaak voorgesteld als een hertenjacht. Zo kon je ook bij een lekker maaltje bij herberg De Zwarte Os blijkbaar niet om de almachtige god heen, weliswaar in een symbolisch jasje. Op foto 2 en 3 een bord dat gevonden is in Den Haag, met bijna exact dezelfde afbeelding waarin we de hand van dezelfde schilder herkennen. Leuk detail aan de onderkant van dit bord is de signatuur en de datum (ao1661). (bord aangetroffen in: Geenen, Leon-Paul van: – Delfts aardewerk. Merken en fabrieken. Polder Vondsten , 2017)

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar.