Bordje met de afbeelding van Koning Willem III

Vondst op vrijdag

Dit bordje met de afbeelding van Koning Willem III kwam tevoorschijn uit één van de beerputten die werden aangetroffen tijdens een opgraving aan de Langestraat na de nieuwjaarsbrand van 2015. Iedereen kent wel de memorabilia rondom het koningshuis, ter ere van geboortes, huwelijken en kroningen. Wandborden, koppen en kommen, meestal in Delfts blauw en vaak met een portret of een wapenschild erop, plus de datum van het heugelijke feit. Dit bordje is uitgegeven ter ere van de kroning van Willem tot koning van Engeland in 1889.

Willem III van Oranje was prins van Oranje, stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelre & Zutphen, Overijssel en Drenthe en later dus ook koning van Engeland. Willem vocht als protestant tegen de machtige katholieke koning van Frankrijk, Lodewijk XIV. Veel protestanten zagen Willem als een voorvechter van hun geloof. Borden met zijn afbeelding waren dan ook populair. Willem was getrouwd met zijn volle nicht Maria II van Engeland, in Engeland bekend als Mary Stuart. Zij was in 1677 tot een huwelijk met Willem gedwongen door haar oom Karel, die voor zijn eigen positie ook tegen de Fransen vocht.
Willem III werd koning van Engeland nadat hij met zijn Hollandse leger had gewonnen van zijn schoonvader die een Engels-Frans leger had.

Overigens is een bordje met Willem III als koning van Engeland bijzonder. Door heel Nederland zijn tijdens opgravingen vooral borden met zijn portret te vinden van voor 1689 toen hij nog geen koning van Engeland was en toen het nog PW (Prins Willem) was in plaats van KW (Koning Willem).

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar.