Bronzen sierplaatje met David en Goliath

Vondst op vrijdag

Dit bronzen sierplaatje dat het bijbelse verhaal over David en Goliath verbeeldt, is gevonden in Koedijk. Hier werd in 2006 een opgraving gedaan onder de gesloopte opstallen van de voormalige brandweerkazerne aan de Kerkelaan. Het sierplaatje lag in een waterput uit de periode 1575-1650. Op het plaatje, met een diameter van bijna 7 cm, is de reus Goliath prominent aanwezig met volle wapenuitrusting en met een grote speer in de hand. Links van hem zien we een kampement en rechtsonder staat David naast een schaap en met in zijn hand een slinger.

David moest als jongste telg uit een groot gezin zorgdragen voor de kudde van de familie. Zijn broers waren soldaten in het leger van Koning Saul dat voortdurend in gevecht was met het volk der Filistijnen. Eén van de grootste en sterkste Filistijnen was Goliath die dagelijks het leger van Koning Saul uitdaagde. Hij wilde het gevecht aangaan met een vertegenwoordiger van het leger van Saul. Als Goliath werd verslagen zouden de Filistijnen voor eeuwig slaaf zijn van de joden, maar won Goliath, dan gold het omgekeerde. Omdat Goliath zo groot was, durfde niemand het gevecht aan. Toen David op een dag eten bracht voor zijn broers en de bulderende stem van de reus hoorde, was hij verontwaardigd dat iemand het lef had het leger van ‘de ware god’ uit te dagen. Vervolgens kreeg hij toestemming van koning Saul om te strijd aan te gaan. Dat deed hij in zijn gewone kleding en met zijn slinger als enige wapen, omdat hij niet uit de voeten kon met de aangeboden gevechtsuitrusting. Met een gericht schot raakte hij Goliath precies tussen de ogen, waarmee hij de strijd gewonnen had. Moraal van het verhaal: wie niet sterk is moet slim zijn!

Waar dit bronzen sierplaatje aan heeft vast gezeten is trouwens niet duidelijk. Aan de achterzijde zitten twee (klink) nagels die ook beslagen zijn. Wellicht zat het ooit op een boek of diende het als beslag voor paardentuig…

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar.