Een fraaie majolica Schnelle

Vondst op vrijdag

Voordat in 2012 een winkelpand aan het Payglop werd herbouwd, is hier in juni van dat jaar een archeologische opgraving gedaan. Een onderzoek waarbij verschillende bijzondere dingen tevoorschijn kwamen, waaronder deze fraaie majolica Schnelle. (Tekst gaat verder onder de foto).

Majolica

Op het achtererf van de winkel werden enkele kuilen gevonden uit de tweede helft van de zestiende en/of het begin van de zeventiende eeuw, waarin as en huishoudelijk afval was begraven. Uit één van deze kuilen kwam dit bijzondere object tevoorschijn. Een groot formaat taps toelopende beker, gemaakt volgens het majolica procedé.

Bierpul of Schnelle

Het model kennen we van de steengoed bierpullen die ook wel bekend zijn onder de naam ‘Schnelle’. De beker is 24,5 cm hoog en heeft een flink oor dat maar liefst twee derde deel van de hoogte van de beker beslaat. Het oppervlak is in tweeën verdeeld en beide delen zijn polychroom beschilderd in blauw, groen en oker met bloemenranken, gele granaatappels en gele anjers met blauwe bessen. De beker zal ergens in het midden van de zestiende eeuw gemaakt zijn, waarschijnlijk in Antwerpen, alhoewel Haarlem ook niet is uit te sluiten als het om de herkomst gaat van deze mooie Schnelle.