Gouden munt uit de periode van de Franse koning Filips VI

Vondst op vrijdag

Deze gouden munt uit de periode van de Franse koning Filips VI, werd in 1995 gevonden bij een opgraving aan de Achterdam 26.  Hier werd een klein woon-stalhuis opgegraven van 6 bij 19 meter. Dit boerderijtje uit de eerste helft van de veertiende eeuw was gemaakt van hout en vlechtwerk en had lemen wanden en vloeren. Het bestond uit drie delen met het stalgedeelte in het midden. Het woongedeelte zat aan de westzijde van het pand.

Opvallend was de vondst van de gouden munt, die was ingebed in de leemvloer van het woongedeelte, exact in een hoekstuk. De Franse koning Filips VI (1328-1350) introduceerde de munt, een zogeheten gouden schild, in 1337. Op de voorzijde staat een tronende figuur die een kroon draagt en een zwaard in de rechterhand houdt. De linkerhand rust op een schild. Op de andere kant staat een kruis, afgebeeld in een vierpas. Dit Franse schild was destijds de meest verbreide gouden munt in de Nederlanden. Een munt die toch wel een aardige waarde vertegenwoordigde, vooral voor zo’n veertiende-eeuws keuterboertje. Waarom de munt zich in de lemen vloer bevond zal wel altijd onduidelijk blijven. Was het een bouwoffer of is hij gewoon verloren? Het meest waarschijnlijk lijkt het, gezien de ligging precies in de hoek van de kamer in de leemvloer, dat de munt bewust was verstopt, wachtend op slechtere tijden. Maar waarschijnlijk was de eigenaar door omstandigheden alleen niet meer in staat om de munt te bergen.

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar.