Gouden ring 4

Vondst op vrijdag

Deze week opnieuw een gouden ring die is gevonden tijdens de opgravingen in de Grote Sint Laurenskerk in de jaren 1994 en 1995. In de noordgang van de kerk troffen we toen het graf aan van Debora Tieleman.

Tijdens dit onderzoek werden diverse beer- en waterputten gevonden en onderzocht. Bij het spoelen van de inhoud van één van de beerputten werd deze fraaie gouden bewerkte ring aangetroffen. We

Ze overleed in 1784 op 83-jarige en werd op 4 september van dat jaar op deze plek begraven. Debora was in 1700 geboren en trouwde in het jaar 1735 met de 32-jarige Jacob van Oudensteijn die raad en oud schepen was van de Stad Alkmaar. Erg lang duurde het geluk niet voor het koppel want Jacob overleed al op 36-jarige leeftijd, in het jaar 1739. In 1746 hertrouwde Debora met Zacheus Stoesak, koopman voor de VOC te Amsterdam. Zacheus was een jaar daarvoor, in 1745, teruggekeerd vanuit Batavia waar hij al in 1718 naartoe was gegaan.
In de periode 1750 – 1754 was ook Zacheus schepen van Alkmaar. Hij overleed in 1779. Uit dit alles blijkt dat Debora haar hele leven in goeden doen moet zijn geweest. Of de ring destijds is gemaakt als trouwring, is onduidelijk maar dat het een ring is van hoge kwaliteit is zeker. De ring is opgebouwd met een ingewikkeld procedé van het in elkaar vlechten van diverse getorste gouden draden tot een massieve kabelvormige ring. Dat de ring enige tijd moet zijn gebruikt blijkt wel uit de slijtage aan de buitenzijde. Dus met een beetje goede wil zou het toch de trouwring uit 1746 kunnen zijn…

Vondst op vrijdag is een wekelijke rubriek op onze sociale media en wordt aangeleverd door Rob Roedema. Bekijk alle ‘Vondsten op vrijdag’