Goudvondst bij een opgraving in 1995 bij Achterdam 26

Vondst op vrijdag

Een heuse goudvondst, afkomstig uit een armzalig boerderijtje uit de veertiende eeuw. Gevonden bij een opgraving in 1995 bij Achterdam 26. Hier werd een klein woon-stalhuis opgegraven van 6 bij 19 meter, gemaakt van hout en geleemd vlechtwerk.

Er was een stal bij voor slechts een paar koeien. Tot hun grote verbazing troffen onze stadsarcheologen onder de leemvloer van het woonvertrek een gave gouden munt aan. Een kostbaar ‘gouden schild’ van de Franse koning Filips VI uit 1337-1350. Op de voorkant zien we de vorst op zijn troon en op de achterzijde een kruis in een vierpas. Zou het een verloren munt zijn of misschien een heidens bouwoffer?

(Uit het boek ‘Schaven aan Alkmaar’, 25 jaar archeologisch onderzoek in beeld, uit 2016)

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar.