Grote roemer gegraveerd met een diamantstift

Vondst op vrijdag

Vorige week lieten we hier een pasglas zien dat gebruikt werd voor het spelen van een drinkspel. Dat er ook drinkspelletjes waren met mogelijk een politieke achtergrond, maken we op uit de vondst van dit glas. Een grote roemer die in 1999 gevonden werd aan de Bloemstraat. De hoogte is ruim 21 cm en de cuppa, ofwel kelk is gegraveerd met een diamantstift. We zien vier wapenschilden met achtereenvolgens de koningin van Engeland, prins Maurits, de Franse koning en (iets kleiner) het Wapen van Buren.

De drie grote wapenschilden verwijzen naar ‘triple alliantie’ uit de tachtigjarige oorlog. Een bondgenootschap tegen het Spaanse koninkrijk waar de Republiek der zeven provinciën zich in 1596 bij aansloot.

Wat deze beker helemaal bijzonder maakt is de tekst net onder de rand:

DESEN ROOMER REDELIJCK GROOT CAN MEN SIJN ASEM IN VER…EN…SULT / DUS TE BETALEN

De tekst is niet helemaal compleet. Maar de boodschap is dat je, omdat de roemer redelijk groot is, je adem erin kunt verliezen en dus zult betalen.
Vooral dat laatste maakt duidelijk dat we ook hier te maken hebben met een glas voor een drankspel. Maar duidelijk anders dan bij het pasglas. In dit geval lijkt er sterk op dat het glas voor dit spel in één keer moest worden opgedronken. Als dat niet lukte, had je verloren en zou je een van te voren vastgesteld bedrag moeten betalen. Waarschijnlijk zullen ze ook op de prins hebben geklonken,  maar dat duurde niet lang, want het verdrag werd al in 1604 weer ontbonden.

Meer over de opgraving aan de Bloemstraat en over de conflicten die zich destijds afspeelden in Alkmaar, lees je in de publicatie RAMA 18, te vinden bij Publicaties.

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar.