Kleurig majolica bordje

Vondst op vrijdag

Met de vondst van vandaag, een kleurig majolica bordje, gaan we verder waar we twee weken geleden waren gebleven: de periode 1525-1550 met als plaats delict de Voordam. Hier werd in 1992 een klein pandje gesloopt pal achter de Dijk, op de plek waar nu de patatwinkel zit.

De locatie werd archeologisch en bouwhistorisch onderzocht, waarbij duidelijk werd dat er nog veertiende-eeuws muurwerk overeind stond aan de kant van de Dijk. Onder het bestaande muurwerk werd een grote beerput gevonden die in gebruik moet zijn geweest vanaf circa 1350 tot in de late zestiende eeuw. Dit fraaie majolica bordje komt uit dezelfde tijd als de eerder besproken stenen kannen. Het bordje met een diameter van 22 cm is karakteristiek voor het midden van de zestiende eeuw, met een standvoet in plaats van een standring en met een klein opstaand randje aan de vlag of buitenrand. Naar Italiaans voorbeeld is een polychrome (meerkleurige) voorstelling aangebracht in blauw, geel, oranje, oker en turquoise, op een wit oppervlak. De buitenste ring (ook wel vlag genoemd) is versierd met ornamenten rondom. In het centrum zijn enkele passiewerktuigen afgebeeld, ofwel ‘Arma Christi’, Latijn voor wapenen van Christus. Het zijn voorwerpen waarmee Christus werd gemarteld en bespot tijdens de lijdensweg in de laatste uren voor zijn dood. Rechts van het kruis zien we de geselkolom, compleet met touw voor het vastbinden. Aan het kruis de lans waarmee Christus is gestoken, en rechts tegen het kruis zien we de spons op een stok. Op de dwarsbalk de twee nagels waarmee hij werd vastgespijkerd. Aan de dwarsbalk hangen twee bossen gesels die waarschijnlijk bestonden uit stroken leer met metalen balletjes die hier in kleur zijn aangebracht. Al met al een minder vrolijke afbeelding dan de kleuren misschien doen vermoeden.

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar