Majolica schotel met een drinkebroer

Vondst op vrijdag

De vondst van vandaag is een vrolijk plaatje. We zien een drinkebroer (zoals ze vroeger iemand noemden die graag een glaasje dronk), afgebeeld op een majolica schotel. Deze schotel, met een diameter van 28 cm, is in de jaren negentig van de vorige eeuw gevonden in een afvalkuil in de tuin van een huis aan de Koningsweg, op de hoek met de Lombardsteeg.

De afbeelding is geschilderd in ‘snelle trek’  in de kleuren blauw en geel en laat een vrolijke drinker zien. Zittend op een krukje, glas in de hand en kan op de rug. In de andere hand heeft hij een tabakspijp. Het tafereeltje is omlijst met een band met stilistisch uitgevoerde guirlandes. De schotel is een Fries product, waarschijnlijk gemaakt in Harlingen rond 1675. In de loop van de tweede helft van de zeventiende eeuw raakte in westelijk Nederland  majolica aardewerk eigenlijk uit de gratie, onder meer door de opkomst van het Delftse aardewerk. In Friesland echter, gingen de pottenbakkers tot in de negentiende eeuw door met het traditionele majolica. Majolica wordt gekenmerkt door het witte tinglazuur aan de voorzijde en aan de achterzijde enkel transparant loodglazuur.

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar.