Majolicabordje uit de zestiende eeuw

Vondst op vrijdag

De vondst van vandaag is een majolicabordje uit de zestiende eeuw. Het komt uit een afvalkuil aan het Luttik Oudorp 56. Dezelfde afvalkuil als waar de pottenbakkersstempel met sint Joris en de draak werd gevonden, die we een paar weken terug bespraken. Omdat het geheel aan vondsten, ofwel het ‘vondstencomplex’, zoals de archeologen het noemen, uit deze kuil best bijzonder was, zullen we de komende weken nog een paar voorwerpen bespreken die hieruit naar boven kwamen.

Als eerste dus dit vrolijke majolica bordje, dat gemaakt is in de zuidelijke Nederlanden rond 1560-1580. Het is circa 18,5 cm in doorsnee en het is versierd met blauw, oker en turquoise op een witte ondergrond. In het midden zien we twee konijntjes of hazen op een turquoise ondergrond. Daar omheen concentrische cirkels en banden met geometrische motieven, met sgraffito (ingekraste tekeningen) en (op de buitenste rand) een zogeheten a-foglie motief. Die versieringsvorm, zoals we hem hier zien, is overgenomen van Italiaanse voorbeelden in de vijftiende en zestiende eeuw. Het decortje in het midden zouden we als Hollands kunnen bestempelen. Het bordje is het toonbeeld van een verfijnd stukje majolica uit de zestiende eeuw. Iets wat we alleen tegenkomen in gegoede huishoudens van destijds. Zoals alles in die tijd hadden alle onderdelen een symbolische betekenis. Konijnen en hazen worden in verschillende culturen geassocieerd met de maangoden en kunnen bijvoorbeeld wedergeboorte of opstanding betekenen. En omdat konijnen en hazen erom bekend staan dat ze veel jongen kunnen voortbrengen, stonden ze ook wel symbool voor lust en vruchtbaarheid.

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar.