Meer porselein

Vondst op vrijdag

Twee weken geleden hebben we het hier gehad over porselein uit ca 1600-1650. Zogenoemd kraakporselein, afkomstig uit de Ming periode en dan voornamelijk uit de tijd van keizer Wan-Li (1572-1619). In de jaren veertig van de zeventiende eeuw kwam na een hevige burgeroorlog een einde aan de Ming dynastie. Met als gevolg een stagnatie in de aanvoer van porselein. In deze overgangsperiode (van Ming naar Qing) week de VOC uit naar onder meer Japan. De Qing dynastie begon in 1644 en duurde tot 1911.

De eerste Qing keizers verboden handel met het buitenland en dat verbod werd pas in 1684 opgeheven door keizer Kangxi. Toen werd de handel enthousiast weer opgepakt en kwam er meer Chinees porselein naar Nederland dan ooit tevoren. In de zestiende eeuw maakten de eerste Europeanen voor het eerst kennis met thee. En vanaf de zeventiende eeuw ging de VOC thee importeren. Ondanks de grote bedragen die ervoor moesten worden neergeteld, vond de geïmporteerde thee gretig aftrek.
Eén en ander had duidelijk zijn weerslag op het vondstmateriaal uit de latere zeventiende en de gehele achttiende eeuw. Met vele miljoenen exemplaren tegelijk kwamen er theeserviezen (of delen daarvan) richting Holland. In het begin vooral voor de rijkere burger maar later in de achttiende eeuw werd Chinees porselein meer gewoongoed.
In die tijd ging ook aardewerk en porselein van Europese makelij een grotere rol spelen. De meeste van de achttiende-eeuwse porseleinvondsten bestaan voornamelijk uit theekopjes en schotels. Vaak is er relatief weinig groter serviesgoed, zoals eetborden. Op de foto zien we een verzameling Chinees porselein uit de periode 1700-1750, gevonden in 1988, in een beerput aan het Luttik-Oudorp 100.

Vondst op vrijdag is een wekelijke rubriek op onze sociale media en wordt aangeleverd door Rob Roedema. Bekijk alle ‘Vondsten op vrijdag’