Mini vuurstolpen

Vondst op vrijdag

De afgelopen twee weken bespraken we vondsten van de Alkmaarse pottenbakker Pieter Cornelisz Pottenbacker, waaronder stempels die waren gebruikt bij het maken van vuurstolpen. Het thema vuurstolp komt deze week terug in deze twee miniatuur stolpen.

Ze zijn gemaakt door Abraham Lievensz die werkzaam was als pottenbakker van 1605 tot aan zijn dood in 1620. Abraham had zijn pottenbakkersbedrijf op de hoek van het luttik-Oudorp en de Wortelsteeg (die tot in de achttiende eeuw nog pottenbakkerssteeg heette). Hier vond in 1991 een groot archeologisch onderzoek plaats vanwege nieuwbouw. De pottenbakkerij van Lievensz was een vrij groot bedrijf dat op grote schaal gebruiksvoorwerpen maakte voor het dagelijks leven. Maar er werden ook speciale producten gemaakt zoals de twee vuurstolpjes.

Stadswapen

Beide stolpjes zijn 18,5 cm hoog en gemaakt uit roodbakkende klei met appliques van witbakkende klei. Sommige appliques zijn (deels) geaccentueerd door koperoxide toe te voegen in het glazuur, waardoor het een groene kleur kreeg. Beide stolpjes dragen het Alkmaarse stadswapen, de één aan de voorkant en de ander op de zijplaat. Opvallend is dat de rechter stolp ook weer een bloemenvaas heeft, zoals die van vorige week, maar dan dus in het klein. Wellicht waren ze bedoeld als kinderspeelgoed maar het kan ook zijn dat de stolpjes als monsters fungeerden voor de handelsreizigers.

Friesland

Producten van Abraham Lievensz worden overigens gevonden in een groot deel van ons land, waaronder Friesland. Er zijn voorbeelden van zijn werk gevonden in Leeuwarden en het opvallende is dat er geen enkel soortgelijk product in Alkmaar is gevonden. Behalve dan in de afvalkuilen en de beerput van Lievensz zelf! Dus, hoewel destijds in Friesland genoeg pottenbakkers actief waren, lukte het de Alkmaarse Abraham  in de vroege zeventiende eeuw dus toch om ook daar een afzetmarkt te creëren.