Miniaturen uit de Schelphoek

Vondst op vrijdag

Vandaag de laatste in de serie Alkmaarse miniaturen. Deze keer: aardewerk uit de Schelphoek.

In 2005 was de grootschalige planontwikkeling van De Schelphoek in het oostelijk stadsdeel van Alkmaar aanleiding tot een archeologisch onderzoek. Dat richtte zich op de ontstaansgeschiedenis, vestingwerken, bewoning in het algemeen en de diverse nijverheid die zich van oudsher vooral in dit stuk stad ontwikkelde. Van alle genoemde aspecten is wel het een en ander gevonden en vastgelegd. Zo zijn percelen onderzocht waarop panden hebben gestaan waar zout of kalk werd bereid, maar ook de restanten van een scheepswerf kwamen tijdens het onderzoek tevoorschijn. Uiteraard leverde dit onderzoek ook weer de nodige vondsten op, waaronder zeer veel aardewerk. Eén serie vondsten viel op omdat de partij vooral bestond uit misbaksels van potten en pannen. Halffabricaten, maar ook gewoon goed gelukt aardewerk dat om onbekende redenen was weggegooid. (Tekst gaat verder onder de foto)

Het bleek te gaan om materiaal van de pottenbakkerij van Berger. Een van origine Duitse ambachtsman die eerst in Deventer was gevestigd en vervolgens twintig jaar, van 1841 tot 1861, in Alkmaar werkte. Zijn werk was geïnspireerd door aardewerk dat op dat moment vooral in Frankfurt, Bergen op Zoom, Gouda en Friesland werd gemaakt. Onder zijn ‘Frankfurter waar’ bevonden zich ook kinderspeeltjes. Op de foto zien we op de achtergrond een fullsize ‘Frankfurter’ biscuit (nog zonder glazuur) kachelpan met een diameter van ongeveer 22 cm.
Op de voorgrond staan vijf miniaturen. Midden voor een witbakkend miniatuur komfoor (stoofje) met links daarvan een roodbakkend exemplaar. De overige drie miniaturen zijn varianten van de grote kachelpan, maar dan met slechts één oor in plaats van twee.
Dit was de laatste in de serie over miniaturen. Vanaf volgende week behandelt Rob een serie gevonden pijpen.

Vondst op vrijdag is een wekelijke rubriek op onze sociale media en wordt aangeleverd door Rob Roedema. Bekijk alle ‘Vondsten op vrijdag’