Puzzelstukje past

Vondst op vrijdag

In 1995, toen de tuin van Huigbrouwerstraat 3 bij de winkel werd getrokken, vonden wij hier bij een archeologisch onderzoek een beerput met stortkokers uit drie verschillende periodes. Eén uit 1760-1780, één uit 1640-1680 en een derde uit circa 1400-1475. Deze laatste stortkoker koppelden we, na bestudering van kaarten en archiefgegevens, aan het pand Verdronkenoord 139.

Nu, 16 jaar later, wordt dat pand aan het Verdronkenoord verbouwd tot appartementen. Vandaar dat we de afgelopen twee weken ook hier onderzoek deden. Dit gebeurde volledig met de hand en betrof alleen de bovenste lagen. Maar genoeg om een aardig beeld te krijgen van de indeling van een eerder pand uit de late veertiende en de vijftiende eeuw. Van voor tot achter troffen we twee bakstenen vloerniveaus aan met daartussen, maar ook erboven, vloeren van leem. Op de onderste en oudste vloer en rond een centrale haardplaats vonden we scherven van gebruiksaardewerk uit de late veertiende of vijftiende eeuw. Aardewerk dat vergelijkbaar was met de vondsten uit de beerput aan de Huigbrouwerstraat van 26 jaar geleden.
In het pand van het Verdronkenoord 139, maar achter Verdronkenoord 137, vonden we nog een beerput. Een derde beerput die we hier aantroffen bleek enkele decennia geleden al leeggehaald te zijn. Die tweede konden we niet onderzoeken vanwege de ligging onder een trap, kelder en diverse dragende muren. Maar het is zeer waarschijnlijk dat deze beerput de opvolger is van de eerder gevonden stortkoker aan de Huigbrouwerstraat 3. Dat zal gebeurd zijn toen er een nieuwe indeling werd gemaakt voor de achtererven tussen Huigbrouwerstraat, Verdronkenoord en de Laat. Gezien het vondstmateriaal moet dit ergens rond 1500 zijn geweest. Maar 26 jaar na dato kan het gevonden materiaal uit de Huigebrouwerstraat beerput dus alsnog worden gekoppeld aan het huis waaraan het ooit heeft toebehoord!

Vondst op vrijdag is een wekelijke rubriek op onze sociale media en wordt aangeleverd door Rob Roedema. Bekijk alle ‘Vondsten op vrijdag’