Raadselachtige gevelsteen

Vondst op vrijdag

Deze week zijn we begonnen met een kleine opgraving in een pand aan het verdronkenoord. Het gaat om een voormalig winkelpand dat wordt verbouwd tot een pand met meerdere woningen. Alle vloeren zijn verwijderd. Voor ons aanleiding om bouwhistorisch en archeologisch onderzoek te doen.

Daarover later meer. Maar tijdens dit onderzoek ontdekten we ook twee herinneringstenen. Ze zijn ingemetseld in de achtergevel die, net als de voorgevel uit ongeveer 1900 komt.
Maar opvallend is dat op beide stenen het jaartal 1816 staat plus op de één een korte en op de ander een wat langere tekst.
Op de kleinste steen staat:
“DEZE STEEN GELEGD DOOR ABRAHAM JOHANNES STIKKEL OUD 4 JAREN 1816”.
En op de grotere steen:
“DOOR STIKKELS OUDSTE ZOON. EEN TELG VAN RUIM ACHT JAREN IS DE EERSTE STEEN GELEGD VOOR MY. OM IN SNERPEND JAARGETY DE VLOEIENDE OLIE VOOR BEVRIEZEN TE BEWAREN. DEN 4 JULY 1816”
Klaarblijkelijk twee zonen van Abraham Stikkel die was getrouwd met Johanna Voorhoeve. Samen hadden ze acht kinderen. Vader Abraham was behoorlijk in goeden doen en was naast koopman en kruidenier ook betrokken in het onroerend goed. Zo te lezen werd hier in 1816 een speciale opslagruimte gebouwd om te voorkomen dat in de winter (snerpend jaargety) de vloeistoffen die in het pand aanwezig waren zouden bevriezen. Maar de vraag is of de stenen wel op hun originele plek zitten. Bij een snelle zoektocht in de archieven over dit perceel (met dank aan gepensioneerd archivaris Harry de Raad!) komt namelijk geen enkele Stikkel naar voren. Bovendien zitten de stenen dus ook in een muur die van veel later is dan de 1816 die wordt vermeld! Afijn, archeologie en stadsarcheologie in het bijzonder, is af en toe net recherchewerk. Benieuwd of we tijdens de uitwerking van het onderzoek ook dit raadsel kunnen oplossen!

Vondst op vrijdag is een wekelijke rubriek op onze sociale media en wordt aangeleverd door Rob Roedema. Bekijk alle ‘Vondsten op vrijdag’