Tegel én een bord, met afbeelding van een tweemaster

Vondst op vrijdag

De vondst van vandaag bestaat uit een tegel én een bord, met op allebei de afbeelding van een tweemaster, vol in zeil en met de Hollandse driekleur in top. Beide komen uit de periode 1650-1675. De tegel is gevonden op de Turfmarkt en het faience bord aan het Luttik Oudorp. Beide zijn getuigen van wat het zogenoemde ‘Hollands welvaren’.

De gouden tijden voor Holland, die begonnen met de oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie in 1602, de oprichting van de Noordse Compagnie in 1614 en van de Westindische Compagnie in 1621. Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw gingen hele scheepsladingen met goederen over de aardbol in alle windrichtingen. Batavia, Zuid -en Noord Amerika, de Oostzee, China en Japan. Al het mogelijke werd verhandeld, van porselein, tabak en textiel tot en met graan, walvisproducten en nog veel meer. Dit alles gebeurde met een vloot aan zeilschepen van verschillende types en formaten. En dat zag je weer terug in het dagelijkse leven en bijvoorbeeld de nijverheid. Op borden en tegels verschenen afbeeldingen van het dagelijkse leven en dus ook van de schepen waarmee de rijkdom van toen werd vergaard.

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar.