Tinnen deksel van een (bier)kan

Vondst op vrijdag

Vandaag laten we weer een vondst zien uit de opgraving die eind vorig jaar werd gedaan aan de Breedstraat. Uit de beerput van vermoedelijk een herberg of tapperij uit de zeventiende eeuw, kwam ook dit tinnen deksel naar boven. Aan het deksel zit nog een fragment vast van het oor van de (bier)kan waar het deksel bij hoorde. Dit was een zogenoemde steengoed Westerwaldkan. Een type kruik die veel werd gebruikt in tapperijen of herbergen.

Aan de binnenzijde van het deksel zie je een gestempeld merkteken met in het midden de Alkmaarse burcht en aan weerszijde de letters IM, waarschijnlijk de initialen van de maker. We weten helaas niet wie die maker is. In de literatuur vinden we hetzelfde merk wel terug, maar daar is het ten onrechte toegeschreven aan Middelburg.
In de onderzijde van het deksel is het getal 43 geslagen. Het is duidelijk dat dit niet bij het tinmerk hoort, want daar is het deels overheen geslagen. Het zou kunnen zijn dat de gemeentelijke ijker het getal destijds heeft aangebracht als kenmerk van het classificatiesysteem waarmee officieel de inhoud van zo’n bierkan werd vastgesteld. Dat zou wel bijzonder zijn, want meestal werd zo’n getal aangebracht in de pegel ofwel het loden merkteken in de hals van de kan. Een voorbeeld hiervan zie je in de volgende Vondst op Vrijdag.

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar.