Verzameling voorwerpen van een rijker huishouden

Vondst op vrijdag

De vondst van vandaag is een verzameling voorwerpen, gevonden in de afvalkuil die we de afgelopen weken aan een onderzoek onderwierpen. Voor de laatste keer bespreken we vandaag vondsten uit de afvalkuil die gevonden werd aan het Luttik Oudorp 56 en die vondsten opleverde uit de periode 1560-1580. Op de foto zijn niet alle vondsten afgebeeld omdat enkele in gebruik zijn voor exposities. Verder is hier alleen afgebeeld wat compleet was. Het grootste deel van het materiaal kwam namelijk niet compleet naar boven. Een beerput kent vaak een lange looptijd van honderden jaren met meestal diverse hiaten door gehele of gedeeltelijke tussentijdse opschoningen. Opvallend is dat de vondsten uit deze afvalkuil vrijwel allemaal in dezelfde periode in de grond zijn beland. Zo geven de vondsten een mooi overzicht van een rijker huishouden uit de tijd van rond het beleg van Alkmaar in 1573. Mogelijk waren er connecties met een pottenbakkersambt, gezien de vondst van een pottenbakkersstempel en een groot aantal mislukte maar toch gebruikte grapen. (Driepotige kookpotten, waarvan er twee links op de foto staan).

Naast de eerder in deze rubriek besproken majolica borden, steengoed kan, vuurstolpen en olijfoliekruik zien we een vrij grote verzameling witbakkend goed zoals borden, kannen, een pispot een bakpan en papkommen.

Het roodbakkende aardewerk bestaat naast de twee ‘wrakgoed grapen en een vuurstolp uit een bakpan een pispot en diverse vuurtesten met steel. Rechts staat nog een vrij grote waterkan vervaardigd uit Duits steengoed. Door vondstcomplexen als deze leren archeologen om een bepaald huis in een bepaald tijdvak te kwalificeren als arm of rijk. Ook het beroep kunnen we eruit aflezen, en wat de mensen bijvoorbeeld aten. Stel dat we in een kuil alleen de mislukte grapen hadden aangetroffen, dan zouden we de voormalige eigenaars hebben gekwalificeerd als een arm huishouden.  Maar het geheel van dit vondstcomplex vertelt toch wel een ander verhaal.

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar.