Verzameling zilveren munten

Vondst op vrijdag

Deze verzameling zilveren munten is gevonden in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar. Bij de opgravingen in 1994 en 1995 werden hier naast het vele menselijk botmateriaal en funderingen ook een heleboel andere dingen gevonden. Zoals kleding, sieraden en wel honderden penningen en munten. Veel van die munten zijn in de grond terecht gekomen als ‘bijgift’ bij een begrafenis, maar ze werden vroeger ook wel op de ogen van een overledene gelegd.

Opmerkelijk was de vondst van een verzameling van 52 Nederlandse zilveren munten die aangetroffen werden als één groene klont corrosie met daaromheen nog sporen van textiel.

Eenmaal losgemaakt, blijken 46 munten schellingen te zijn met een waarde van destijds zes stuivers. Drie munten waren van daalderformaat (waarvan één een valse Philips daalder bleek te zijn), er waren twee dubbele stuivers en er was een zilveren rekenpenning die waarschijnlijk als schelling werd geaccepteerd. De dateringen op de munten lopen nogal uiteen, variërend van het laatste kwart van de zestiende eeuw tot aan, de jongste munt, uit 1677. De partij munten stamt dus uit 1677 of in elk geval van kort daarna. De toenmalige waarde van de munten bedroeg in totaal 464 stuivers ofwel 23 gulden en 4 stuivers. Omgerekend naar de huidige tijd, is dat vergelijkbaar met een bedrag van ongeveer duizend euro. Een aardige som geld dus, waarvoor rond 1675 een meestertimmerman ruim drie weken moest werken. Zou het een grafgift geweest zijn? Dat is niet waarschijnlijk. Het hoe en waarom van deze verzameling munten in de bodem van de Alkmaarse Grote Kerk zal altijd wel een vraagteken blijven, maar de meest logische verklaring is dat het hier gaat om een verloren beurs die per ongeluk in de grond terecht is gekomen die werd aangevoerd van buiten de kerk om de ruimte op te vullen van de ingezakte grafkisten.

De informatie voor deze wekelijkse rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog vakgroep Erfgoed gemeente Alkmaar.