Vondst op terrein rondom kasteel de Middelburg

Vondst op vrijdag

Dit bot uit het bovenbeen van een mens is afkomstig uit de vulling van één van de grachten op het terrein rondom kasteel de Middelburg in Oudorp. Wie het erfgoednieuws de laatste tijd heeft gevolgd, kan het niet zijn ontgaan dat er op dit moment een groot onderzoek gaande is naar de burchten die hier ooit stonden.

In het kader van dat onderzoek worden ook alle vondsten die hier ooit naar boven kwamen weer eens op tafel gelegd en nader onderzocht. Sjaak Waterlander, ex-medewerker (en nu vrijwilliger) archeologie, neemt bijvoorbeeld al het gevonden botmateriaal weer eens onder de loep. En daar stuitte hij, tussen de honderden gevonden botten en botfragmenten, dus ook aan tegen dit menselijke bot. Het gaat hier om een linker femur ofwel bovenbeen. Gezien de lengte (45 cm) moet het bot van een vrij forse man zijn geweest met een lengte van ongeveer 1,90 meter. Waarschijnlijk was hij het slachtoffer van een van de vele slagen die zich in dit gebied hebben afgespeeld.

De Alkmaarse kastelen Torenburg, Middelburg en Nieuwburg waren in de vijftiende en zestiende eeuw bij verschillende schermutselingen betrokken. Van belegeringen vanuit West-Friesland, via het Kaas en broodspel in 1491-1492 tot en met de komst van Lange Pier met zijn Zwarte Hoop in 1517. Dat betekende het eind van de kastelen bij Alkmaar.
Het bovenbeenbot toont aan de achterzijde, op de plaats van een breuk, diverse snijsporen van waarschijnlijk een mes of zwaard. Nu hoeft een breuk van dit bot op zich niet dodelijk te zijn. Maar omdat er in dit deel van het been belangrijke aders zitten, kan deze man wel door zijn verwondingen zijn doodgebloed. Geen gezellig verhaal dus. Maar het toont weer aan hoe de dingen die onze archeologen naar boven halen een andere dimensie krijgen doordat ze als tastbaar bewijs de geschiedenis weer tot leven brengen.

De informatie voor deze rubriek wordt aangeleverd door Rob Roedema, archeoloog gemeente Alkmaar.