Wijwaterbakje

Vondst op vrijdag

De vondst van vandaag is een wijwaterbakje, een voorwerp uit het Rooms Katholieke geloof. Gevonden in 1993 aan de Langestraat.

Waarschijnlijk heb je wel iets meegekregen van de recente opgraving aan de Molenbuurt, van de restanten van het middeleeuwse Clarissenklooster dat destijds op de plek stond waar nu het Turkse eethuis Bodrum staat. In 1572, aan de vooravond van het Spaanse beleg, werd dit klooster aangevallen en geplunderd. Wat hier toen heeft plaatsgevonden, was een compleet horrorverhaal! Je zou het kunnen zien als een Alkmaarse climax van de reformatie. Die begon in 1517 met de stellingen van Maarten Luther en bereikte in het jaar 1566 het hoogtepunt met de bekende beeldenstorm.

Kerken geplunderd

Veel katholieke instanties, zoals kerken en kloosters, zijn toen geplunderd en vernield. En het was katholieken lange tijd verboden om hun geloof te belijden. Het was een periode waarin het rijke roomse leven werd ingeperkt. Katholieken, maar ook aanhangers van andere verboden religies, namen hun toevlucht tot verborgen en illegale kerkjes in vaak al bestaande gebouwen. Intussen was het binnen de muren van het eigen huis een stuk gemakkelijker om het eigen geloof te belijden.

Wijwaterbakje

Bij veel Alkmaarse opgravingen zijn de getuigen daarvan gevonden, in de vorm van onder andere wijwaterbakjes, voornamelijk gebruikt door katholieken. Ons wijwaterbakje is gevonden in 1993 in een beerput achter een pand aan de Langestraat. Het is een faience wijwaterbakje met het opschrift IHS, wat staat voor ‘In hoc signo’, ofwel: In dit teken zult gij overwinnen. Het wijwaterbakje is afkomstig uit de periode 1625-1650.

Vondst op vrijdag is een wekelijke rubriek op onze sociale media. Bekijk alle ‘Vondsten op vrijdag’