De fundering van de voormalige kerktoren bij de Grote Sint Laurenskerk

Detail op dinsdag

21 januari 2020

Nieuwe rubriek: eens in de twee weken belichten we een detail en we beginnen met een detail van formaat! De fundering van de voormalige kerktoren bij de Grote Sint Laurenskerk, die er heel anders uit bleek te zien dan vijftig jaar geleden werd aangenomen… De gecorrigeerde  versie, althans de contouren daarvan, is sinds de kerstvakantie te zien te zien (als bestrating) in het plein naast de kerk, vormgegeven door Wendy Sanders van de gemeente.

De enorme torenfundering van 15 bij 15 meter, werd voor het eerst gevonden in 1895. In dat jaar werd aan de kant van de Bagijnenstraat, vlak tegen de westelijke gevel van de Grote Kerk, een tuchthuis gebouwd voor jonge delinquenten, het Rijks Opvoedings Gesticht. Bij de voorbereidingen stuitten de bouwers op de indrukwekkende fundering met op de hoeken schuin geplaatste steunberen van maar liefst 4,5 meter dik. De fundering besloeg het volledige voorplein van de kerk, tot aan de stoeprand van de Bagijnenstraat. Maar dat weten we pas sinds kort, want jarenlang waren er andere contouren te zien op het plein. Voor de realisering van een kelder onder het tuchthuis, is destijds namelijk de helft van de fundering gesloopt. De andere helft werd in 1970 teruggevonden bij de sloop van het tuchthuis. Vanwege de twee nog overgebleven schuine steunberen, werden de vinders toen op het verkeerde been gezet en hebben we tientallen jaren gedacht dat de fundering van de kerktoren veel kleiner was. Dankzij een vruchtbare ontdekkingstocht van onze stadsarcheoloog Peter Bitter, kwam de werkelijke situatie weer boven tafel. Het ‘detail’ werd gecorrigeerd en inmiddels zijn dus de juiste contouren te zien op het plein. Overigens is de toren nooit gebouwd. Het is altijd bij de fundering gebleven. Maar dat is dan wel één van de grootste torenfunderingen van Nederland. Groter dan die van de torens van de Sint Cunerakerk in Rhenen en de Sint Maartenskerk van Zaltbommel. Alleen de toren van de Domkerk in Utrecht is groter…

(plattegrond: Regionaal Archief Alkmaar)